Försäljningsvillkor – Företag

Vid köp av större volymer eller som återförsäljare tillämpas Nordicc AB's ordinarie försäljningsvillkor som du kan läsa på www.nordicc.se/försäljningsvillkor.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt återfinns nedan. Nedan finns även allmänna bestämmelser under särskild rubrik vilka tillämpas på samtliga leveranser.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Nordiccs shopsida kommer från vårt ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Nordiccs webbsidor och i övriga publikationer har information på webbsida företräde.

3. Pris och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Nordiccs webbsida. Priser anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. Nordicc förbehåller sig rätt att ändra priser utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga beställningar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av beställningen då det framgår om produkten kan skickas med paket, varubrev eller pall.

Grundfrakten är för närvarande från 120 kr exkl. moms. För varje extra kolli tillkommer 100 kr exkl. moms. För gods som levereras på pall debiteras 450 kr exkl. moms. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Vid delleverans faktureras 120 kr exkl. moms per kolli för de restnoterade produkterna

För ej utlösta paket debiteras en avgift.

4. Betalning

Betalning med Payson. Betalning sker enkelt och tryggt med Payson. Du behöver inte ha ett konto hos Payson sedan tidigare för att kunna betala. Slutför köpet direkt med VISA, MasterCard samt de svenska bankerna Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Skandiabanken och Sparbanken Syd. Du kan också välja att betala i efterhand på faktura eller att delbetala över 3-24 månader. Payson håller höga säkerhetskrav och för alla kortbetalningar används 3D-secure teknik. Flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet sedan 2004. Läs mer här: www.payson.se

5. Beställning och orderbekräftelse

När du genomför ett köp hos Nordicc accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet.

Efter beställning får du en orderbekräftelse via epost  med rubriken "Tack för din order". Denna bekräftelse visar innehållet i din beställning. När ordern skickas från Nordiccs lager meddelas du via epost med rubriken ”Din order är på väg”. Bindande avtal mellan Nordicc och kund sker vid orderbekräftelse till kund - dock är du som kund bunden av din order efter orderläggning.

6. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Nordicc anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor "Fritt Nordicc lager".

Nordicc frånsäger sig ansvar för eventuell leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

7. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Nordicc. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Nordicc.

8. Återköp

Nordicc accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (60) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift.

Om kund önskar genomföra återköp skall alltid Nordicc först kontaktas via support@nordicc.se eller via telefon 0372-12999 för att erhålla returnummer (RMA) innan retur kan ske.

Kunden ska returnera produkten till Nordicc tillsammans med kopia på ordersedel och med angivet returnummer. Godkänd retur skall vara Nordicc tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit returnummer med betald frakt och väl förpackad i originalemballage. Kunden står risken för produkten vid transport.

Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

9. Reklamation

Kund skall vid mottagande av produkten/leveransen kontrollera denna. För att kunna åberopa att produkt/leverans är felaktig skall kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Nordicc, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Om kund önskar reklamera en produkt/leverans skall alltid Nordicc först kontaktas via support@nordicc.se eller via telefon 0372-12999 för att erhålla returnummer (RMA) innan retur kan ske.

Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskick av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit Nordicc tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till Nordicc vara betald samt ordernummer, faktura och giltigt ärendenummer tillsammans med en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Nordicc rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade, helst i originalemballage. Kund står risk för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Nordicc förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

10. Garanti

Nordicc lämnar 1 års garanti mot fabrikations- eller materialfel från inköpsdatum. Produkten får inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård och garanti omfattar inte slitdelar och förbrukningsmaterial. Garantin gäller inte om felet beror på en olyckshändelse efter att kund mottagit produkten eller om kund ej följt skötsel- och serviceanvisningar. Nordicc förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den.

Om fel föreligger som Nordicc ansvarar för åtar Nordicc sig att efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, ersättningsleverans eller återbetalning av köpeskilling. Nordicc har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Nordiccs ansvar vid fel på produkt är begränsat till vad som anges i detta dokument och kund kan ej göra andra anspråk mot Nordicc med anledning av fel.

11. Ägande samt rätt till återtagande

Produkterna förblir Nordiccs egendom till dess de blivit till fullo betalda, i den utsträckning sådant äganderättsförbehåll är giltigt. Nordicc har vidare rätt att återta produkter vid bristande betalning.

 

Senast ändrad 2020-05-07