Gödselskrapor

Gödselskrapor är redskap som är ämnade att effektivisera arbete med gödsel. Inom kategorin gödselskrapor hittar ni hos oss på Nordicc maskiner och redskap som förenklar processen av att handskas med gödsel.
Vad är en gödselskrapa?
En gödselskrapa används för att på ett effektivt och enkelt sätt samla och ta bort gödsel. På marknaden för gödselskrapor förekommer allt från handhållna skrapor till elektriska gödselskrapor.

Våra maskiner & redskap